Windenergie

Cleanbits is reseller van de windenergie-certificaten die behoren bij WindUnie-energie. WindUnie is een voormalige boerencooperatie, die momenteel zo'n 380 windmolens in Nederland exploiteert. Dit is ongeveer 20% van het totaal aantal windmolens in Nederland.

De verkoop van deze certificaten heeft het voordeel, dat bedrijven die al een (grijs) energiecontract hebben, groen kunnen worden door bij Cleanbits de bijbehorende certificaten te kopen. Wat er namelijk gebeurd bij de aanlevering van groene stroom aan het energienet, is dat deze dan volgens afspraak gesplitst wordt in grijze energie + energie-certificaten, de zogenaamde GvO's (Garantie van Oorsprong). Vervolgens kunnen de certificaten los van de stroom worden verkocht. Dit systeem biedt het voordeel dat we met 1 energienet toekunnen, inplaats van dat je een afzonderlijk grijs en groen net zou moeten bouwen. De overheidsorganisatie Certiq controleert de uitgifte en verkoop van de certificaten, zodat er nooit meer verkocht kan worden dan er is geproduceerd.

Dat laatste is natuurlijk wel Cleanbits bedoeling, zodat er meer windmolens gebouwd moeten worden! Waarom? Geen energie betekent geen Internet. Grijze energie raakt op, dus de toekomst van Internet is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen.

Heb je vragen over dit mechanisme of over hoe je dit in jouw situatie toe kunt passen, dan horen we dat graag.