Groen maken van uw favoriete website

De wereldwijde klimaatcrisis beperkt zich niet tot de zichtbare wereld. In toenemende mate is Internet – los van alles wat het ons gebracht heeft en dat we niet graag meer zouden willen missen – zelfs deel van het probleem geworden. In de meeste landen van de wereld gaat 2-10% van alle elektriciteit naar computers en telecom, en dit aandeel groeit snel. Weinig mensen lijken zich hier zorgen over te maken. We kopen wel een zuiniger auto, terwijl – buiten ons zicht – enorme hoeveelheden CO2 in de lucht worden gepompt om alle sites online te houden en op uw computer of laptop te kunnen tonen.

Toch is juist Internet bij uitstek geschikt om uw stem te laten horen dat ook hier dingen kunnen en zullen moeten veranderen wil er een toekomst zijn voor Internet als het moment daar is dat de kolen- een aardgas gestookte centrales stil gaan vallen. Cleanbits wil u de mogelijkheid bieden om te stemmen voor het groen maken uw favoriete internetsites, van wie het merendeel helaas nog niet op groene energie draait.

U doet dit door eerst via de ‘green check’ de huidige status van een site te controleren op www.cleanbits.org . Indien daaruit blijkt dat de site niet groen is, is het mogelijk om door middel van stemmen aan te geven dat u van mening bent dat dit zou moeten veranderen.

Cleanbits houdt de scores bij, en indien er meer dan 100x op een bepaalde site is gestemd, verplichten wij ons om contact met de website eigenaar op te nemen, om deze issue op de agenda te krijgen. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat dit bedrijf of deze organisatie dan ook in actie komt, maar onze ervaring is wel dat bedrijven zeer gevoelig zijn voor het ‘afbreukrisico’ wat een negatief resultaat in de greencheck met zich meeneemt.

Stel dat u een huis gaat huren, maar het blijkt dat het niet is geïsoleerd en de cv-ketel hoort eigenlijk in het museum thuis. In de praktijk kunt u dan twee dingen doen: de huis-eigenaar erop aanspreken en verbeteringen laten aanbrengen, of gaan verhuizen naar een pand waar meer zorg aan deze zaken is besteed. Dezelfde situatie doet zich ook voor op Internet: als een site niet groen blijkt te zijn, dan is het mogelijk om de CO2-uitstoot te compenseren, of over te stappen naar een hostingbedrijf wat wel groen is. Cleanbits kan deze compensatie voor u verzorgen, maar waar het vooral om gaat is dat hosting-bedrijven dit aspect van hun dienstverlening belangrijk gaan vinden – omdat u het belangrijk vindt.

 Neem Contact met ons op indien u uw mening over dit onderwerp wilt delen.  

Samen op weg naar een duurzaam Internet.