Boomaanplant in Nederland

Boomaanplant in Nederland

Sinds februari 2007 zet Cleanbits zich in voor boomaanplant ter compensatie van de CO2-productie van haar klanten.

In eerste instantie werkten we daartoe samen met de ClimateNeutralGroup in Utrecht, die voornamelijk in ontwikkelingslanden bomen laat planten.

Als snel groeide de behoefte om ook lokaal bomen te kunnen planten: zichtbaar, controleerbaar en het is mogelijk om een boomplantdag te organiseren, waardoor het voor bedrijven allemaal wel heel concreet wordt.

Na een zoektocht van minimaal 6 maanden (!) kwamen we via via in contact met de mensen van Het Geldersch Landschap. Deze stichting beheert voor de overheid de landgoederen in Gelderland, en had behoefte aan extra financiering waardoor zij meer bomen konden planten. Het betreft met name kleine percelen (van enige tienden van een hectare tot enkele hectaren) die meestal aanvullend zijn op bestaand bos, of verschillende stukken bos aaneen sluiten.

Inmiddels hebben we een aantal zeer positieve plantbijeenkomsten achter de rug met o.a. IS, NXS, Computel, Waag Society maar ook met de .nl registrar SIDN. Foto's worden binnenkort toegevoegd.

Van de bijna 11 hectare die is of wordt aangeplant, is de CO2 compensatie voor ongeveer 40% verkocht. Zodra het totaal is opverbruikt, zullen we op zoek gaan naar nieuwe stukken om te beplanten.

Door deelname aan Cleanbits draagt u dus rechtstreeks bij aan bosaanplant in Nederland, die gegarandeerd minimaal 99 jaar blijft staan.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar René Post via [email protected]