Aantal 'groen' gehoste .nl-domeinnamen ruim verdubbeld

SIDN, de .nl-registry, en Cleanbits, promotor van groen internet, hebben in april 2010 opnieuw gezamenlijk onderzoek gedaan naar het aandeel van groen of CO2-neutraal gehoste .nl-domeinnamen. Uit de resultaten blijkt een zeer positieve ontwikkeling in de ‘vergroening’ van de .nl-zone op het internet.

Eén op de vier .nl-domeinnamen is groen
SIDN en Cleanbits hebben voor iedere .nl-domeinnaam (ruim 3,8 mln.) onderzocht of deze is ondergebracht bij een ‘groene’ of ‘grijze’ service provider. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bijna 30% van de .nl-domeinnamen groen gehost wordt. Dit betekent een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen nog zo’n 11% van de .nl-zone groen gehost werd. ‘Groen’ wil in dit geval zeggen dat de provider die de domeinnaam host geheel op groene energie draait, of zijn CO2-uitstoot compenseert door bijvoorbeeld de aanplant van bomen.

Op naar een groene zone
Het internetgebruik groeit nog steeds hard en is een essentiële factor geworden in ons dagelijks leven en de wereldeconomie. Dagelijks worden er wereldwijd bijna 250 miljard e-mailberichten en 27,3 miljoen tweets verzonden en inmiddels komt ook een fors deel van het bruto binnenlands product tot stand via online transacties. “Maar dit alles heeft ook een keerzijde,“ zegt Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN. “De groei van het internetgebruik leidt tot een stijging van het energieverbruik van de datacenters, maar ook van de huishoudens. Het elektriciteitsverbruik van internet en telecom in Nederland ligt nu rond de 10% van de totaal verbruikte elektriciteit en groeit met ongeveer 0,5% per jaar. En hier kunnen en moeten we wat aan doen! Ik ben blij met de positieve ontwikkeling. Een deel van ons serverpark draait ook al op groene energie. Het ‘grijze’ gedeelte compenseren wij via het aanplanten van bomen door Cleanbits, dat zich inzet voor groen internet. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven die het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het internet kunnen terugdringen.”

Ecologische voetafdruk
René Post, directeur van Cleanbits: “Internet maakt ons leven een stuk eenvoudiger en dat is natuurlijk heel wat waard, maar niet ten koste van alles. Het is eenvoudig iets te doen om de vervuiling die het internet veroorzaakt terug te dringen. Namelijk door uw domeinnaam groen te laten hosten, of de uitstoot te compenseren via de aanplant van bomen. Via de ‘Greencheck’ op onze website kan iedereen controleren of een website groen gehost wordt. Is dit niet nog niet geval, dan kan men stemmen voor vergroening van de site. Cleanbits probeert dan de eigenaar van de website te overtuigen te kiezen voor compensatie of groene hosting. Zo verkleinen we stap voor stap de ecologische voetafdruk van het internet.”

Cleanbits en SIDN blijven de ontwikkelingen naar een duurzaam internet nauwlettend volgen en zullen dit onderzoek daarom in het voorjaar van 2011 herhalen.