Met Cleanbits over op Windenergie - 19 Maart 2009

Cleanbits gaat eigenaren van sites, servers & datacenters vanaf april 2009 de mogelijkheid bieden om hun internet-faciliteiten direct groen te maken door de aankoop van in Nederland geproduceerde windenergie door de molens van WindUnie. Dit aanbod komt naast het bestaande aanbod om bomen in Nederland aan te planten via Stichting Het Geldersch Landschap. Op deze manier wil Cleanbits klanten de keuze geven op welke wijze zij hun internet-faciliteiten groen willen maken. Meer nieuws rond 1 april bij de lancering van de nieuwe site.