Bosaanplant project Gelderland

Cleanbits is begin 2007 gestart met het aanbieden van het vergroenen van Internet. Op dat moment werden CO2-credits ingekocht, afkomstig uit buitenlandse bosaanplantprojecten. We wilden dit graag lokaal gaan doen, dus zijn we gaan bellen in Nederland. Dit is een half jaar lang niet gelukt, uiteindelijk zijn we via via bij de juiste persoon van Stichting Het Geldersch Landschap terechtgekomen, en bleken zij een aantal kleinere percelen te hebben die ze graag zouden aanplanten, maar waarvoor op dat moment geen financiering voorhanden was. We zijn overeengekomen om te tekenen voor de financiering van de aanplant van een kleine 11 hectare waarop in totaal zo'n 47.400 bomen geplant konden worden. Het betreft in alle gevallen percelen die grenzen aan bestaand bos, het doel is om meer aaneensluitende percelen te creeeren, goed voor flora en fauna.

De lokaties liggen in de volgende gemeenten:
Vorden (Kieftskamp), Eefde (De Voorst), Groenlo (Reirinkbos), Winterswijk (Hesselink, Borkense Baan en Gossink), Apeldoorn (Orderbos) en Bergharen (Bergharen).

Klik op een perceelnaam om het kaartje te zien.