Klant

www.molco.nl is geregistreerd als een Cleanbits deelnemer.

De site www.molco.nl is groen gemaakt op 7 oktober 2007 door compensatie van 500 kilogram CO2 door aankoop van 4 bomen van Cleanbits voor een periode van 3 jaar.

Deze hoeveelheid CO2 is vergelijkbaar met het rijden van 3125 kilometer in een gemiddelde auto met benzinemotor.

De tellers hieronder laten zien hoeveel CO2-uitstoot er sinds de aankoopdatum al voor de site is gecompenseerd.gewicht
780 Kg CO2 
=

auto 
7 Bomen
=

auto
4290 kilometers