Klant
A client page for www.wipa.nl was not found. See below if this site is green hosted by a green hosting provider

De site www.mokolo.nl is groen gemaakt op 18 februari 2011 door compensatie van 400 kilogram CO2 door aankoop van 4 bomen van Cleanbits voor een periode van 2 jaar.

Deze hoeveelheid CO2 is vergelijkbaar met het rijden van 2500 kilometer in een gemiddelde auto met benzinemotor.

De tellers hieronder laten zien hoeveel CO2-uitstoot er sinds de aankoopdatum al voor de site is gecompenseerd.gewicht
245 Kg CO2 
=

auto 
2 Bomen
=

auto
1348 kilometers