Cleanbits: samen bijdragen aan een groener internet

Internet neemt bij de meeste van ons een belangrijke plaats in in ons dagelijks leven. Buiten ons zicht gebruikt datzelfde Internet helaas bergen (grijze) energie, waardoor het Internet van vandaag niet duurzaam is. De meerkosten om het geheel op groene energie te laten draaien zijn gering en betaalbaar. De enige reden waarom dat (op een aantal uitzonderingen na) nog niet op grote schaal gebeurt, is omdat datacentra en hostingbedrijven denken dat u het niet belangrijk vindt.

Cleanbits is een actieve organisatie die streeft naar een zinvolle bijdrage aan het creëren van een duurzaam, milieuvriendelijk internet door:

  • Het helpen van site-eigenaren, hosting providers en datacenters zich bewust te maken van het effect dat hun webservers hebben op het milieu.
  • Het realiseren van CO2-neutrale websites / servers door middel van:
    1. Investering in duurzame energie, in samenwerking met WindUnie.
    2. Boomaanplanting compensatie, in samenwerking met Stichting Het Geldersch Landschap.
  • Stimulering van groen energiegebruik voor het draaien van websites, servers en datacenters.
  • Het creeeren van transparantie over de huidige (on)duurzame staat van het internet.

Internet heeft de wereld transparant gemaakt. Het doel van Cleanbits is om het groene- en niet-groene energieverbruik op internet transparant te maken, zodat het ook mee gaat spelen in aankoop-beslissingen van particulieren en bedrijven.

Deelnemers aan het cleanbits.orgwerk kunnen door plaatsing van het Cleanbits-logo op hun site aangeven dat ze zelf een CO2-neutrale plaats op het internet innemen en dat ze het streven naar een duurzaam wereldwijd web ondersteunen. Hoe meer particulieren en bedrijven zich bij de beweging voor een duurzaam internet scharen, des te groter de positieve invloed op het milieu zal zijn. En des te groter de druk op de grootverbruikers om hun digitale activiteiten groen te maken.

Uiteindelijk kunnen we samen een enorm verschil maken.

De mensen achter Cleanbits