Voorwaarden

De levering geschiedt als volgt:

- voor het product Cleanbits Trees (boomaanplant) zorgt Cleanbits in samenwerking met Stichting Het Geldersch Landschap voor de aanplant van de gekochte bomen in Gelderland. Cleanbits heeft hiertoe getekend voor de financiering van 10,77 hectare nieuwe bosaanplant, en Stichting Het Geldersch Landschap is vanaf voorjaar 2008 bezig om ieder van de 11 percelen aan te planten op de daarvoor meest geschikte momenten. De lokaties komen binnenkort als kaartjes op de site. De aangeplante bomen gaan groeien en daarmee de CO2 opnemen die is geproduceerd doordat uw website of server bij een provider op 'grijze' energie draait. De aangeplante bossen blijven minimaal 99 jaar staan, Het Geldersch Landschap kan dat garanderen doordat zij 100% eigendom zijn van de Nederlandse Staat.

- voor het product Cleanbits Wind (windenergie-certificaten) heeft Cleanbits een overeenkomst met WindUnie, producent van 100% in Nederland gegenereerde Windenergie. Maandelijks volgt er een afrekening van het aantal door Cleanbits-klanten afgenomen MWh, en WindUnie draagt zorg voor het afboeken van de zogenaamde Garantie van Oorsprong (GVO) certificaten.