Meest gestelde vragen en antwoorden

Wat is CO2 neutraal?

CO2-neutraal betekent dat de CO2-uitstoot ten gevolge van energiegebruik op basis van fossiele brandstoffen gecompenseerd wordt door:

  • opname van CO2 uit de atmosfeer, of
  • voorkoming van CO2-uitstoot

Opname van CO2 uit de atmosfeer kan onder meer worden gerealiseerd door aanplanting en bescherming van bossen. Groeiende bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer en zetten het om in zuurstof en hout. Door voldoende nieuwe bomen aan te planten, wordt eenzelfde hoeveelheid CO2 opgenomen als er aan uitstoot is veroorzaakt. (Dat aanplanten hoeft overigens niet op dezelfde plaats te gebeuren als de CO2-uitstoot, want CO2-uitstoot, het broeikaseffect en CO2-compensatie zijn mondiale processen). Voorkoming van CO2-uitstoot kan plaatsvinden door de realisering van duurzame energieprojecten. Energie op basis van wind, water en zonlicht gaat bijvoorbeeld niet gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. Bron: KlimaatNeutraal Groep

Hoe realiseert Cleanbits de CO2-compensatie?

Cleanbits realiseert compensatie op twee manieren:

  1. Cleanbits koopt CO2-compensatie door het aanplanten van duurzame bossen
  2. Cleanbits voorkomt CO2-uitstoot door investering in duurzame energie (door groen certificaten)

Cleanbits steunt beide opties, zodat klanten een keuze kunnen maken.

Is de CO2-reductie in de uitstoot officieel gecontroleerd? Hoe kan ik zeker zijn van de geloofwaardigheid van het CO2-neutralisatieprogramma?

Samen met de Stichting Het Geldersche Landschap, maakt Cleanbits de CO2-compensatie via boom-aanplanting in verschillende 'internet bossen' in Nederland mogelijk. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat deze bomen minimaal 99 jaar blijven, maar de planning is tweehonderdvijftig jaar. Het internetbos is in een milieuvriendelijke locatie en is toegankelijk voor iedereen. Cleanbits werkt ook samen met WindUnie om de koolstofemissies te neutraliseren door middel van investeringen in duurzame energierechten. Certificaten of een mix daarvan zijn gebaseerd op een internationaal systeem van certificatie: Verified Emission Reductions (VER's), Certified Emission Reductions (CER's), emissiereductie-eenheden (ERU's) en Europese Vergoedingen (EUA's).

Welk deel van de CO2-uitstoot als gevolg van internetgebruik wordt gecompenseerd?

Cleanbits compenseert de CO2-uitstoot die vrijkomt door de elektriciteit die nodig is om sites, servers, racks en datacenters te laten draaien. Cleanbits compenseert dus niet de CO2-uitstoot die vrijkomt wanneer u uw computer aan heeft staan en u op internet bent.

Hoe heeft Cleanbits het energiegebruik van gemiddelde websites berekend?

Het is onmogelijk voor iedere individuele website het exacte energieverbruik (dus CO2-emissie) na te gaan. Deze gegevens zijn bij de datacenters niet te achterhalen. Cleanbits heeft daarom een nauwkeurige schatting voor het gemiddelde stroomverbruik per website gemaakt aan de hand van honderdduizenden domaincijfers van enkele grote datacentra. Hierbij is het stroomverbruik van bijvoorbeeld e-mailverkeer, netwerkapperatuur, noodstroom en koeling van de centra meegenomen. Dit samen met het gemiddelde webverkeer zou een indicatie van energiegebruik leveren (en dus CO2-hoeveelheid). Dit is een schatting voor de individuele website en wellicht niet precies honderd procent kloppend voor elke website.

Hoe heeft Cleanbits het energiegebruik van gemiddelde servers, racks en datacenters berekend?

Cleanbits heeft een nauwkeurige schatting voor het gemiddelde stroomverbruik per server, rack en datacenter gemaakt op basis van industriestandaarden. Gemiddelde amp per server, netwerkapperatuur, noodstroom en koeling is meegenomen in de berekening. Dit is een schatting voor de individuele server, rack of datacenter.

Hoe kan het energieverbruik van servers en datacenters worden verminderd?

Lees onze tips over "Energiebesparingstips voor server en data centers"

Compenseert Cleanbits alleen CO2 of ook andere broeikasgassen?

De verbranding van fossiele brandstoffen voor energiegeneratie levert naast CO2 ook andere broeikasgassen op. Ook deze broeikasgassen worden door Cleanbits gecompenseerd. De hoeveelheid wordt niet apart vermeld maar wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Mijn website draait al ‘groen’ maar is niet geregistreerd in jullie database?

Wij streven ernaar om onze database continu up-to-date te houden. Het is niet altijd mogelijk om informatie te krijgen van meerdere shared hostings of grotere datacenters. Eventuele aanvullende informatie kunt u aan ons doorgeven. Neem contact met ons op.

Hoe kan ik betalen?

De bijdrage voor uw CO2-compensatie kunt u op een aantal manieren voldoen: via iDeal, PayPal of Creditcard. Betalingsverkeer wordt voor Cleanbits afgehandeld door het bedrijf Mijn Winkel.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Een abonnement op Cleanbits sluit u af voor één jaar. Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. Voor de nieuwe periode ontvangt u een nieuwe rekening. Tussentijds stopzetten van een abonnement is niet mogelijk.  

How werkt de Cleanbits-teller (rechtsboven)?

De Cleanbits-teller wil live laten zien hoeveel CO2 er tot nu toe gecompenseerd is door alle Cleanbits-klanten samen – via boomaanplant – of via inkoop van duurzaam energie. Deze teller is dynamisch, dus voor een jaar contributie, de CO2-compensatie of Kwh-besparing is berekend tot op dat bepaalde moment in de tijd. Met elke nieuwe klant draait deze teller sneller. Deze teller geeft transparantie in het doel van een groener internet.

Wanneer en hoe gebruik ik het Cleanbits-logo op mijn site?

Als uw website is geregistreerd als CO2-neutraal dan kunt u gebruik maken van ons logo op uw website. Door het plaatsen van het Cleanbits-logo op uw website, maken deelnemers kenbaar dat hun digitale activiteiten CO2-neutraal zijn, en dat zij een milieuvriendelijker world wide web steunen.

Al onze logo's vind u op de logopagina.

In plaats van compenseren wil ik liever overstappen naar een groene hosting provider. Hoe kan Cleanbits mij helpen?

Cleanbits biedt geen hostingfaciliteiten, maar heeft wel een lijst van groene hosting providers waar u naartoe kunt overstappen. Kies uit de lijst of neem contact met ons op voor verder vragen.

Hoe anders kan ik een bijdrage leveren aan een groener internet?

U kunt de ‘greencheck’ toevoegen aan uw eigen site of blog. Klik hier voor details. Neem anders gerust contact met ons op. Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers.